COVID-19

Regler for ophold og træning Crossfit Sønderborg – COVID19 restriktioner

 • Crossfit Sønderborg er corona pas område. Alle som opholder sig i boxen, udover coache og nødvendige personer, skal have et gyldigt corona pas.
 • Crossfit Sønderborg henstiller til at alle coaches og nødvendig personale lader sig teste i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Ophold i boxen er ikke tilladt, medmindre der er en coach tilstede som har kontrolleret gyldig corona pas hos udøvere.
 • En træningssession starter med navneopråb, hvor atlet fremviser gyldigt coronapas til coachen. Husk der skal være tid til dette samt mulighed for at ligge telefonerne væk efterfølgende.
 • Træner man uden for hold, mens der er hold, skal man henvende sig til Coachen som tjekker gyldig corona pas. Fritræning skal afsluttes samtidig med det sidste hold slutter.
 • Der må maksimalt opholde sig 25 personer i hver sal.
 • Sønderborg Crossfits lokaler har en størrelse, så vi kan overholde retningslinjerne, med fuld holdstørrelse på 14 deltager.
 • Der skal opretholdes minimum 1 meter afstand mellem hver udøver, 2 meter anbefales. Så vidt muligt udføres øvelserne i de opmærkede felter.
 • Udstyr må ikke deles mellem deltagere, uden at det rengøres mellem anvendelse.
 • Alt udstyr / kontaktflader afsprittes/rengøres efter brug.
 • Mundbind er påkrævet under ophold i boxen, medmindre man opholder sig omklædt i træningstøj.
 • Coachen bærer mundbind / visir.
 • Nøgle medlemskab sættes i bero i den periode hvor Crossfit Sønderborg er forpligtiget til at sikre gyldig corona pas for dem som træner i boxen.
 • Personer som meddeler de er fritaget for corona pas skal underskrive en erklæring. Man kan være fritaget og det er et personligt ansvar.
 • Der skal luftes ud regelmæssigt i salene, såvidt muligt 5-10 minutter mellem hvert hold.